Educatie

Natuur- en milieueducatie is één van de hoofddoelen op De Beestenboel.

Basisonderwijs

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle Rozenburgse basisscholen, en op verzoek ook scholen in de regio, het programmaboekje met het aanbod voor natuur- en milieueducatie. De leerkrachten kunnen zich inschrijven voor een aantal verzorgde lessen of doe-het-zelf-lessen en voor het lenen van leskisten of andere materialen. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks terug maar voor het grootste deel wisselen de onderwerpen per schooljaar.

Het programma volgt een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. De lessen zijn zeer praktisch en belevingsgericht. Er wordt gewerkt in en met de natuur, of met de dieren van de boerderij.

Rozenburgse scholen ontvangen het programma automatisch, scholen van buiten kunnen het telefonisch of per mail aanvragen . Aan scholen van buiten Rozenburg wordt een bijdrage gevraagd. Wilt u met een groep aan één van de lessen deelnemen, neem dan vooraf contact op met Elly Visser.

Foto les en foto programmaboekje

Het is mogelijk voor kinderen om spreekbeurtkoffers te lenen, meer informatie hierover vindt u bij het kopje Kids.

Overige doelgroepen

Voor het voortgezet onderwijs zijn er in overleg diverse mogelijkheden voor projecten of themalessen.

Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn van harte welkom op de kinderboerderij. Neem altijd eerst even telefonisch contact op dan wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en beschikbaarheid.

Voor individuele peuters wordt er elke derde maandag en elke derde vrijdag van de maand om 10.00 uur een peuteruurtje georganiseerd door vaste vrijwilligers. Sinds dit jaar gaat ook in de korte schoolvakanties het peuteruur gewoon door, alleen in de grote vakantie niet. Er wordt elke maand een ander thema behandeld. Er wordt gekleurd, geknutseld, voorgelezen, gezongen, informatie over het betreffende dier of onderwerp gegeven, indien mogelijk kunnen de kinderen de dieren aaien en als afsluiting mogen de kinderen de kippen voeren en eieren rapen. De kosten hiervoor zijn €1.- per kind incl. drinken en iets lekkers voor het kind en ouder/verzorger. Er zijn ook strippenkaarten verkrijgbaar, u kunt dan 6 x komen voor €5.- Vooraf opgeven is niet nodig. Speciaal voor dit peuteruur is er door Petra Romeijn een liedje geschreven over De Beestenboel, op de melodie van de zevensprong. Dit liedje wordt elke keer gezongen, zodat de kinderen lekker mee kunnen zingen. Hieronder kunt u het liedje downloaden.

Link liedje

Foto peuteruur