Educatie

Natuur- en milieueducatie is één van de hoofddoelen op De Beestenboel.

Basisonderwijs

Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle Rozenburgse basisscholen, en op verzoek ook scholen in de regio, het programmaboekje met het aanbod voor natuur- en milieueducatie. De leerkrachten kunnen zich inschrijven voor een aantal verzorgde lessen of doe-het-zelf-lessen en voor het lenen van leskisten of andere materialen. Een aantal onderwerpen komt jaarlijks terug maar voor het grootste deel wisselen de onderwerpen per schooljaar.

Het programma volgt een doorlopende leerlijn van groep 1 t/m 8. De lessen zijn zeer praktisch en belevingsgericht. Er wordt gewerkt in en met de natuur, of met de dieren van de boerderij.

Rozenburgse scholen ontvangen het programma automatisch, scholen van buiten kunnen het telefonisch of per mail aanvragen . Aan scholen van buiten Rozenburg wordt een bijdrage gevraagd. Wilt u met een groep aan één van de lessen deelnemen, neem dan vooraf contact op met Elly Visser.

Overige doelgroepen

Voor het voortgezet onderwijs zijn er in overleg diverse mogelijkheden voor projecten of themalessen.

Ook peuterspeelzalen en kinderdagverblijven zijn van harte welkom op de kinderboerderij. Neem altijd eerst even telefonisch contact op dan wordt u geïnformeerd over de mogelijkheden en beschikbaarheid.